Alergenų sąrašas

Maistinių medžiagų, kurios įstatymiškai laikomos alergenais, sąrašas

1. Glitimo turintys javai (kviečiai, rugiai, miežiai, avižos, spelta, kamutas arba jų sukryžmintos atmainos) ir jų produktai

2. Vėžiagyviai ir jų produktai

3. Kiaušiniai ir jų produktai

4. Žuvys ir jų produktai

5. Žemės riešutai ir jų produktai

6. Sojų pupelės ir jų produktai

7. Pienas ir jo produktai, įskaitant laktozę

8. Riešutai bei jų produktai, išskyrus riešutus, naudojamus alkoholio distiliatų, įskaitant žemės ūkio kilmės etilo alkoholį, gamybai

9. Salierai ir jų produktai

10. Garstyčios ir jų produktai

11. Sezamų sėklos ir jų produktai

12. Sieros dioksidas ir sulfitai, kurių koncentracija didesnė nei 10mg/kg arba 10mg/l, visame SO2 skaičiuojami paruoštiems vartoti produktams arba produktams, atgamintiems pagal gamintojų nurodymus

13. Lubinai ir jų produktai

14. Moliuskai ir jų produktai